.projekty

Název
uTrack
www
Popis
uTrack je online utilita sloužící ke generování reportů z prošlých tras uložených v souboru formátu *.GPX. Z uložených údajů je prošlá trasa zobrazena na vybraném mapovém podkladě, jsou vypočteny parametry trasy a zobrazeno několik profilů. Vygenerovaný report je možné uložit do souboru ve formátu *.PDF.
Název
uAlbum
www
Popis
uAlbum je jednosouborová webová galerie vytvořená v PHP. Cílem bylo vytvořit jednoduchou galerii pro situace kdy chcete rychle zveřejnit nějaké obrázky a nechcete složitě vytvářet nové galerie, nastavovat práva a podobně. Jediným instalačním krokem je nakopírování souboru galerie spolu s fotkami do stejného adresáře na server. Script automaticky při prvním přístupu vygeneruje a zobrazí náhledy obrázků a případných podadresářů. Script je možné nakopírovat i do adresářů bez obrazových souborů. V takovém případě se zobrazí všechny podadresáře a můžete tímto způsobem vytvářet rozsáhlejší galerie, kdy struktura galerie kopíruje adresářovou strukturu (názvy subgalerií jsou tvořeny názvy podadresářů).
Název
Administrační aplikace pro firmu Tlapnet
www
private intranet aplikace
Popis
Kompletní administrační aplikace pro vedení záznamů spojených s podnikáním Internet Service Providera (ISP). Správa informací o zákaznících, platbách, zařízeních, technicích, oblastech, fakturách, smlouvách, slevách, zájemcích a dalších faktorech spojených s vedením komplexní databáze činnosti podniku.
Název
Síťový dohledový systém pro firmu Tlapnet
www
private intranet aplikace
Popis
Informační systém sloužící k monitorování a správě počítačové sítě založené na platformě Mikrotik. Kontrola a dohled veškerých síťových zařízení a připojených zákazníků. Tvorba a vedení statistik ze získaných dat, přímá komunikace s jednotlivými zařízeními, automatické zálohování a další servisní úkony.
Název
Mzdový informační systém pro firmu Tlapnet
www
private intranet aplikace
Popis
Informační systém sloužící ke správě pracovních činností v rámci fungování ISP. Vedení záznamů o pracovních úkonech jednotlivých techniků. Práce s časy, cenami cestovnímy náklady a dalšímy faktory spojenými s vedením komplexní databáze pracovních činností. Funkce měsíčních uzávěrek a tvorba komnpletních statistik. Systém je vytvořen na bázi technologie J2EE a využívá aplikační framework Zkoss.
Název
CMS pro tvorbu obecních webů
www
ukázky v přípravě
Popis
Jednoduchý CMS zaměřený na tvorbu obecních webů. Podpora práce s kategoriemi, články, komentáři, administrátory. Systém je vytvořen pro specifické prostředí obecních webů a obsahuje tak například kategorii typu "vývěska" pro články s omezenenou dobou platnosti. Vytvořeno s důrazem na maximální jednoduchost používání (vysouvací menu, kontextové nápovědy, kompletní české rozhraní apod.).
Název
Webové prezentace
Popis
Práce na řadě webových prezentací, například: